Проследяване на зехтина – Terra Creta

От 2006г. Terra Creta предлага на своите клиенти възможността да проследят произхода на всеки един техен продукт – от маслиновите гори, през процеса на извличане, бутилиране и т.н.

Всяка бутилка на Terra Creta има свой уникален код – LOT номер. Може да намерите LOT номера на бутилката, както е показано на снимката:

Въвеждането на кода става в тази форма, като се изискват само цифрите от него.
ОТВОРЕТЕ ТОЗИ ЛИНК ИЛИ НАТИНСЕТЕ ДОЛНАТА СНИМКАстраница за проследяване

Информацията, което се предоставя за всяка бутилка е разделена на няколко секции:

  • Регион и температура на извличане
  • Произход
  • Лабораторни параметри и органолептична оценка
  • Бутилиране
  • Страна за продажба
  • Тип опаковка

Регион и температура на извличане

За опростяване се посочва от кой масив са набрани маслините и съответно регион. Тези региони са обозначени в Google Maps и може да приближите до тях.

В секцията Extraction Temperatures (температура на извличане) може да видите по минути отчетените температура, като стандарта изисква температурата да не надвишава 27°C. За всяка една бутилка зехтин се записват автоматично тези данни.

Произход

За всяка една бутилка се записват следните данни:

Лабораторни параметри и органолептична оценка

Всяка бутилка минава лабораторни тестове и данните се записват в таблицата по-долу, като за улеснение на потребителите са дадени и максималните допустими норми на ЕС.

Бутилиране

В тази графа се записва кога е бутилиран зехтина и до кога е срокът му на годност.

Прочетете още

Защо се повишават цените на зехтина?

Защо се повишават цените на зехтина?

През последните години непрекъснатото повишаване на цените на зехтина буди загриженост сред потребителите и домакинствата. Въпреки че зехтинът е добре установен и популярен продукт, няколко основни фактора допринасят за растежа на цените. Намалено производство поради...

Рафиниран и нерафиниран зехтин

Рафиниран и нерафиниран зехтин

Знаете ли, че ЮНЕСКО помества зехтина в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството, редом с тангото, китайската техника за обработка на коприна и бирената култура на Белгия? Омир пък го определя като „течното злато на Средиземноморието“. А ние...

Историята на Критския зехтин

Историята на Критския зехтин

Историята на критския зехтин може да се проследи хилядолетия назад – археолози откриват каменни съоръжения за пресоване на маслини и делви за съхранение на зехтин в минойския дворец в Кносос, а множество артефакти сочат, че маслиновото масло е било неразделна част от...